فروشگاه آنلاین مقاله و تحقیق دانشجویی و غیر دانشجویی در فایل های Word

اطلاعیه فروشگاه

فروشگاه جامع مقالات تخصصی Word

تحقیق درباره انقلاب روسیه

تحقیق درباره انقلاب روسیه

نوع فایل : ( Word ) قابل ویرایش

 

تعداد صفحات :6 صفحه

 

بخشی از تحقیق :

 

 

89 سال از انقلاب اکتبر در سال 1917 می گذرد که کارگران ، دهقانان و سربازان روسيه با انقلاب خود ، رژيم بورژوا زمين دار روسيه را سرنگون کردند و رژيم فرسوده و فرتوت تزاری را سرنگون کردند . انقلاب اکتبر تحت رهبری لنين و حزب بلشويک ، حکومت کارگران و دهقانان و جمهوری های سوسياليستی اتحاد شوروی را بوجود آورد .

انقلاب کبير اکتبر آغاز گر دوران نوينی در تاريخ بشر بود . تا آن زمان انقلاب ها ، جای يک طبقه استثمارگر يا يک گروه حاکم را با يک طبقه استثمارگر و يک گروه حاکم ديگر تعويض کرده بودند . اما اين انقلابی بود که برای اولين بار در تاريخ ، در يک کشور وسيع و پهناور ، طبقات استثمارگر را از قدرت به زير آورد و بجای آن ها ، طبقات استثمار شده را قرار داد . انقلاب اکتبر با درهم شکستن يکی از افسانه های ديرپا د تاريخ بشر ، برای اولين بار نشان داد که زمين داران و سرمايه داران و يا مباشران و کارگزاران آن ها ، دارای حق الهی برای حکومت دائمی بر کشور و مردم آن نيستند .

پيش زمينه های انقلاب روسيه :

جامعه روسيه قطعا ً متاثر از موقعيتش بين اروپا و آسيا بود و با ادغام سيستم های متفاوت اجتماعی و سياسی دو قاره بشيوه خاص خود ، يک موقعيت بينابينی را بين اين دو قاره اشغال کرد .

اين موقعيت دو پهلوی بين المللی نه تنها بر گذشته ی دورش ، بلکه همچنين بر مسايل انقلابش در دو دهه ی نخست قرن 20 بطور قاطعی تاثير گذاشت .

اقتصاد روسيه تلفيقی بود از توليد دهقانی عقب مانده آسيايی و اقتصاد مدرن صنعتی اروپائی . وضعيت رعيتی در اشکال کوناگون برای اکثريت عظيم دهقانان روسيه در عمل بر جای ماند . بدين ترتيب ، در مراحل اوليه توسعه ی محدود کشاورزی سرمايه دارانه مانع ايجاد شد. اين آغازها صرفاً موجب تجزيه ی روستاهای روسيه و فقر توصيف ناپذيرشان شدند بدون آنکه وضعيت دهقان زنجير شده به زمينی که ديگر قادر نبود غذايش را تامين کند را تغيير دهند. کشاورزی روسيه که چهار پنجم جمعيت روسيه و بيش از نيمی از توليد کل را در بر می گرفت، تا سال 1917 يک اقتصاد فئودالیِ آميخته با عناصر پراکنده ی سرمايه داری بود. صنعت روسيه توسط رژيم تزاری با کشور پيوند خورده بود --رژيمی که می خواست بخصوص در توليد تجهيزات نظامی از کشورهای خارجی مستقل باشد. اما، از آنجا که روسيه فاقد شالوده ی يک سيستم بخوبی پيشرفته ی صنعتگری و مبادی اوليه جهت ايجاد يک طبقه ی «کارگران آزاد» بود، اين سرمايه داری دولتی با آنکه بعنوان رژيمی برای توليد انبوه متولد شد، اما طبقه کارگر مزدبگير بوجود نياورد.

وظايف اقتصادی و سياسی انقلاب روسيه :

وظيفه ی اقتصادی انقلاب روسيه، اول، زدودن فئوداليسم ملکیِ مستور و استثمار تداوم يافته ی دهقانان بعنوان رعايا از سوی اين فئوداليسم، همراه با صنعتی کردن کشاورزی، و قراردادن آن در سطح توليد کالائی مدرن؛ دوم، ممکن ساختن آفرينش نامقيدِ طبقه ای از «کارگران آزادِ» واقعی، و رها ساختن پيشرفت صنعتی از تمام زنجيرهای فئودالی اش بود. يعنی اساساً وظايف انقلاب بورژوائی.


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,450 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file162_1910278_3895.zip12.6k